HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

Ankara Sürekli Eğitim Merkezi

Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği

Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği


Yayın Tarihi: 03.11.2015


Paylaş

LinkedIn'de Paylaş
LinkedIn'de Paylaş

Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği

Programın Tanıtımı

Özel eğitim alanında çalışan uzmanlara yetersizliği olan çocukların ailelerinin psikolojik iyi olma hallerini destekleyecek bilgi verici danışmanlık ve ailelerin eğitim uygulamalarını katılımını desteklemeleri için gerekli olan bilgiler konusunda donanım kazandırmak.

Kazanımlar

Katılımcılar yetersizliği olan aileler verilecek aile eğitimi ve rehberliği programının hazırlanması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

Programın Süresi

Eğitim 32 saattir.

Eğitim İçeriği

Bu eğitim içerisinde yer alan konu başlıkları ve saatleri şu şekildedir:

  • Toplum ve Aile (2 Saat)
  • Özel Gereksinimli Çocuk ve Aile (3 Saat)
  • Özel Eğitimde Ailelere Sunulan Hizmetler ve Destekler (2 Saat)
  • Ailelere İlişkin Bilgilerin Toplanması (3 Saat)
  • Özel Eğitimde Aile Katılımı (3 Saat)
  • Ailelerin Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Gereksinimlerinin Karşılanması (3 saat)
  • Özel Eğitimde İşbirliği (2 Saat)
  • Ailelerle İletişim ve İşbirliği (3 Saat)
  • Aile Eğitimi Uygulama Modelleri (3 Saat)
  • Uygulama (8 Saat)